Anadolu Liselerinde hazırlık sınıfı okuyanların ?İngilizce bilmek? şartı aranılan kadro ve pozisyonlara başvurmalarının mümkün olduğu

8 yıllık kesintisiz eğitim sistemine geçilmeden önce Anadolu?.Lisesi olarak isimlendirilen okulların hazırlık sınıflarının bugün ilköğretime dahil edilen ortaokul kısmında yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, yabancı dil hazırlık eğitimlerini söz konusu okulların ortaokul kısmında görerek başarılı olduğunu belgelendiren adayların KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde nitelikleri arasında "İngilizce bilmek" şartı aranılan kadro ve pozisyonlara başvurmalarının mümkün olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 09/09/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 48. sayfa

Çorum Anadolu Lisesinin ortaokul kısmında 1 yıl hazırlık okuduğunuzu ancak daha sonra 8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması sebebiyle ortaokul kısmının ilköğretim olarak yeniden yapılandırıldığından bahisle KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde "İngilizce bilmek" şartı aranılan kadro ve pozisyonlara başvuru yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu Yönetmelikle Kamu Personel Seçme Sınavını yapma ve yerleştirme işlemleri ÖSYM'ye verilmiş bulunmaktadır. Mezkûr Yönetmelik gereği memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla uygulanan bu sistemde, Devlet memuru olmak isteyen adayların işe yerleştirilmeleri; adayların Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara başvurmaları halinde, KPSS puanları, kurum ve unvan tercihleri ile KPSS Tercih Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, adayların yerleştirilmelerinde başka bir niteliğe göre ayrım yapılması söz konusu değildir.
Diğer taraftan, ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan 2008/3 KPSS Tercih Kılavuzunun "3.Diğer Hususlar" başlıklı maddesinin altıncı fıkrasında "Başvurma şartları arasında dil şartı olarak sadece "İNGİLİZCE BİLMEK" gibi bir yabancı dil bilme şartının yer alması halinde, bu kadroları, (3.5)'de belirtilenler dışında ortaöğretimde yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eğitim veren Ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler, yükseköğretimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar ile yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da, tercih edebileceklerdir." açıklamasına yer verilmiştir.
Bu itibarla, 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemine geçilmeden önce Anadolu?.Lisesi olarak isimlendirilen okulların hazırlık sınıflarının bugün ilköğretime dahil edilen ortaokul kısmında yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, yabancı dil hazırlık eğitimlerini söz konusu okulların ortaokul kısmında görerek başarılı olduğunu belgelendiren adayların KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde nitelikleri arasında "İngilizce bilmek" şartı aranılan kadro ve pozisyonlara başvurmalarının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.