2547 sayılı Kanuna tabi olarak üniversitede göreve özel okullarda öğretmenlik hizmetinin değerlendirilmesi

Özel okullarda sigortalı olarak öğretmenlik yaptıktan sonra Üniversitenizde 2547 sayılı Kanuna tabi olarak göreve başlayan bir öğretim elemanının intibakının yapılamayacağı hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 08/10/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 70. sayfa

Özel okullarda sigortalı olarak öğretmenlik yaptıktan sonra Üniversitenizde 2547 sayılı Kanuna tabi olarak göreve başlayan bir öğretim elemanının intibakının yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinin 5 inci alt bendinde; ?Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3? nün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.? hükmü yer almakta olup, bu hüküm ve devamından da anlaşılacağı üzere, özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde memuriyet kabul edenlerin, buralarda geçen hizmetlerin 12 yılı geçmemek üzere 2/3?ünün ilgililerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, özel okullarda sigortalı olarak öğretmenlik yaptıktan sonra Üniversitenizde 2547 sayılı Kanuna tabi olarak göreve başlayan bir öğretim elemanının bahsi geçen hükümden yararlanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.