Mecburi hizmetin devri

Müsteşarlığınızda Planlama Uzmanı olarak görev yapmakta iken Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde görevlendirilmek üzere muvafakat verilen ancak daha sonra görevine dönmesi istenen personelin görevinden istifa talebinde bulunarak adı geçen kurumda görevine devam ettiği belirtilerek, mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan ilgilinin bu hizmet yükümlülüğünün görev yaptığı Ajansa devrinin mümkün olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 224 Tarih : 17/06/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 43. sayfa

Müsteşarlığınızda Planlama Uzmanı olarak görev yapmakta iken Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde görevlendirilmek üzere muvafakat verilen ancak daha sonra görevine dönmesi istenen personelin görevinden istifa talebinde bulunarak adı geçen kurumda görevine devam ettiği belirtilerek, mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan ilgilinin bu hizmet yükümlülüğünün görev yaptığı Ajansa devrinin mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun ?Mecburi Hizmet? başlıklı 224 üncü maddesinin son fıkrasında ?Mecburi hizmet yükümlülüğünün 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin a,b,d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür...? denilmekte, 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan, 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine yapılmış sayılmaktadır. Diğer taraftan, 5449 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine istinaden kurulan Bölge Kalkınma Ajanslarının 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında bulunduğu değerlendirildiğinden, Müsteşarlığınız bünyesinde Planlama Uzmanı olarak görev yapmakta iken Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı emrinde görevlendirilen ilgilinin özel hukuk hükümlerine tabi Ajansla iş akdi imzalamasıyla 5449 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kurumuyla ilişiği kesildiğinden, görevinden istifa eden ve halen söz konusu Ajanstaki görevine devam eden ilgilinin mecburi hizmet yükümlülüğünün kalan kısmını 217 sayılı KHK kapsamına giren Ajansta tamamlayabileceği değerlendirilmektedir.