Doktora yapan memurlara bir derece verilmesi

Tıpta uzmanlık belgesi aldığından bir derece yükselmesi uygulanan ilgiliye, mesleğiyle ilgili öğrenim dalında doktora yapması halinde 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 9 uncu fıkrası hükmünden yararlandırılarak bir derece verilmesinin uygun olacağı hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 25/11/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 72. sayfa

Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görev yapan Dr. ??.. ???.?in Adli Tıp Anabilim Dalında Adli Tıp Uzmanı unvanını alması neticesinde, giriş derecesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin dokuzuncu fıkrasına göre bir derece yükselmesi uygulandığı, adı geçenin daha sonra Adli Tıp Enstitüsünden doktora diploması alması sebebiyle tekrar bir derece yükselmesi uygulanıp uygulanamayacağı hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesinde, ?Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.? hükmüne yer verilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, daha önce tıpta uzmanlık belgesi aldığından bir derece yükselmesi uygulanan ilgiliye, bu defa da mesleğiyle ilgili öğrenim dalında doktora yapmış olması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 9 uncu fıkrası hükmünden yararlandırılarak bir derece verilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.