Ekonomist kadrosuna atanma

Hacettepe, Karadeniz ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinin bünyesindeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat Bölümünden mezun olanların Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Ekonomist kadrolarında istihdam edilmelerinin uygun mütalâa edildiği, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu Ekonomik ve Mali İşletmecilik Bölümünden mezun olanların söz konusu sınıf ve kadroda çalıştırılmalarının uygun mütalâa edilmediği Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 14/10/1987
Kaynak 3 sayılı bülten 1. sayfa

............... Hacettepe, Karadeniz ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinin bünyesindeki iktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat Bölümünden mezun olan.............'ün gördükleri eğitimin niteliği itibariyle Teknik Hizmetler sınıfına dahil ekonomist (ekonomici) kadrolarında istihdam edilmeleri uygun mütalâa edilmiştir.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu Ekonomik ve Mali İşletmecilik Bölümünden mezun olan .......'ün öğrenimi ise aynı nitelikte bulunmadığından, adı geçenin sözkonusu sınıf ve kadroda çalıştırılması uygun görülmemiştir