Akademik personele 657 s Kanunun 36 maddesinin c bendi hükmünün uygulanamayacağı

Yazdır
Kategoriİntibak
Kanun / Madde(ler)2914 / 3
Tarih20/11/1995
Kaynak12 sayılı bülten 36. sayfa
Özet2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna tabi bir göreve atanan ilgili hakkında 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (e) bendinin 5 İnci fıkrası hükmünün uygulanmayacağı hk.

Üniversitenizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi bir göreve atanması düşünülen ilgilinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel liselerde öğretmen olarak geçen hizmet sürelerinin söz konusu Kanuna tabi bir göreve atanması halinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin sorulduğu ilgi yazınız incelenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinin (5) inci fıkrasında "Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin 6_d okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3'ünûn her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 nen maddesinin son fıkrasında "Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 3* acı maddesinin "Ortak Hükümleri" ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hakimleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak, aylık, derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." denilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinin anılan fıkrası hükmünün, özel okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet görevi alanlar bakımından uygulanabilmesi mümkün bulunmakta olup, bu nedenle üniversitenizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi bir göreve atanacağı belirtilen ilgili hakkında 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (Q bendinin (5) inci fıkrası hükmünün uygulanamayacağı mütalaa olunmaktadır.

Bu görüş 1086 kez okundu.