İki defadan fazla çekilmeme

Devlet Memurları Kanunun 92 nci maddesinde yer alan "İki defadan fazla olmamak üzere" ibaresinin 16.5.1982 tarihinde yürürlüğe giren 2670 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile getirilmiş olması sebebiyle, 16.5.1982 tarihinden önceki devlet memurluğundan ayrılanların mezkur madde uygulamasında dikkate alınamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 31/07/1995
Kaynak 12 sayılı bülten 20. sayfa

1974 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Sanat Köyü Okulu Stajyer Müdür Yardımcılığından istifa, 1978 yılında Ticaret Bakanlığı nezdindeki görevinden müstafi, 1991 yılında Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğünden müstafi sayıldığı anlaşılan......'un 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi gereğince atanmasının yapılıp yapılamayacağı hakkındaki tereddüt incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 12.5.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunun 27 inci maddesiyle değiştirilen 92 nci maddesinde "iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hû kümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıklıkları sınıfta boş, kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta olduktan aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyutmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." denilmektedir. Mezkur Kanunun 92 nci maddesinde yer alan "iki defadan fazla olmamak üzere" ibaresinin, 16.5.1982 tarihinde yürürlüğe giren 12.5.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile getirilmiş olması sebebiyle, 16.5.1982 tarihinden önceki Devlet memurluğundan ayrılmaların tamamının mezkur maddenin uygulanmasında dikkate alınmayacağı mütalaa edilmektedir.