657 sayılı Kanun uyarınca 1997 de yapılan memuriyet sınavını kazanan ve ataması yapılan ancak göreve başlamayan kişinin 657 sayılı Kanunun 92 maddesinden faydalanamayacağı

657 sayılı Kanun uyarınca 1997 de yapılan memuriyet sınavını kazanan ve ataması yapılan ancak göreve başlamayan kişinin 657 sayılı Kanunun 92 maddesinden faydalanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 62, 63, 92 Tarih : 05/12/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 83. sayfa

1997 Yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu Devlet memurluğu sınavını kazandığınızı, atamanızın yapıldığını ancak söz konusu görevinize hiç başlamadığınızı belirterek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi çerçevesinde yeniden Devlet memurluğuna atanmanızın mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir." hükmü yer almakta olduğundan ve söz konusu hüküm gereğince atamanızın iptal edilmiş olması ve hiç göreve başlamamış olmanız sebebi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi çerçevesinde yeniden eski görevinize açıktan atamanızın yapılmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.