Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://karar.memurlar.net/dpb/gorus/899b1345-b139-e411-a1b0-14feb5cc13c9/
Yazdırılma Tarihi : 24 Ocak 2022 Pazartesi 13:43

Diş tabiplerine baş tabiplik ikinci görev verilmesi

Kategoriİkinci Görev
Kanun / Madde(ler)657 / 88
Tarih08/12/1995
Kaynak12 sayılı bülten 15. sayfa
ÖzetDevlet Memurları Kanunun 88 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince diş tabiplerinin, meslekleri ile İlgili olarak baştabiplik yapabilecekleri hk.

İlgi yazı ekinde alınan 10.11.1995 tarih ve 0382/95 sayılı yazınızda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 nci maddesinin ikinci fıkrasının, diş hekimlerine de baştabip ve Sağlık Müdürlüğü görevlerinin ikinci görev olarak verilebilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir. Bilindiği gibi 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "Tabip, veteriner ve öğretmenlere asıl görevlerinin yanında idari görev olarak baştabiplik, baştabip yardımcılığı, okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri yaptırılabilir." ibaresi 23.2.1995 tarih ve 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesiyle değiştirilerek fıkraya açıklık getirilmiştir. "Asıl görevlerinin yanında; a) Tabiplere, sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı, b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,

c) Veteriner, diş hekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı, d) öğretmenlere okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri, İkinci görev olarak yaptırılabilir." şeklinde düzenlenmiş bulunan fıkra hükmü gereğince diş, hekimlerinin de meslekleri ile ilgili olarak baştabiplik yapabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bu görüş 2065 kez okundu.