İstifa sonrası dönüşte memuriyete giriş derece kademesi

Çalışmakta iken görevini terk eden ve bu durumunu gizleyip başka bir kurumda açılan sınavda başarı göstererek memuriyete giren memurun durumunun anlaşılması üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 92 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre yürütülen işlemde yasaya aykırı bir cihet bulunmadığı Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 06/05/1988
Kaynak 3 sayılı bülten 75. sayfa

Başka bir kurumda memur olarak çalışmakta iken görevini terk eden ve bu durumunu gizleyip Kurumunuzca açılan sınavda başarı göstermesi üzerine ilk defa memuriyete girenler gibi öğrenim durumuna uygun derece ve kademe ile göreve başlatılan ...............'m durumunun anlaşılması üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesinin 1 nci fıkrası uyarınca memuriyetten ayrıldığı tarihteki görev aylığına esas teşkil eden derece ve kademeye yükseltilmesi suretiyle yürütülen işlemde yasaya aykırı bir cihet görülmemiştir.