Memuriyetten istifa eden halen sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması

Memur statüsünde çalışmakta iken 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince sözleşmeli personel statüsüne geçen personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 92 nci maddesi gereğince atanabileceği Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 24/03/1989
Kaynak 4 sayılı bülten 4. sayfa

Memur statüsünde çalışmakta iken 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince sözleşmeli personel statüsüne geçenlerin idare ile yaptıkları sözleşme tarihinden itibaren memuriyetle ve dolayısıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile herhangi bir bağlan kalmadığı bilinmektedir. Bu durumda olanların ise 657 sayılı Kanunun memurların bir kurumdan diğerine nakillerini düzenleyen değişik 74 ncü maddesi uyarınca kurumunuz kadrolarına naklen atanmalarının sözkonusu olmayacağı tabiidir. Bu nedenle yazınıza konu olan personelin ancak 657 sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesi uyarınca memuriyetten ayrıldığı tarihte almakta olduğu aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine, ayrıldığı sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak kaydıyla açıktan atanabileceği mütalaa edilmektedir.