İstifa sayısının kamuni düzenlemenin yayımı tarihindekilerin sayılması

2670 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki istifa ve görevlerden çekilmiş sayılma işlemlerinin 92 nci maddenin uygulanmasında dikkate alınamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 20/02/1992
Kaynak 7 sayılı bülten 5. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15.5.1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile değişik 92 nci maddesinin 1 nci fıkrasında "Memurluktan kendi istekleri ile çekilenlerden tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş, kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci madde hükümlerine oyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü yer almakta iken; mezkur fıkraya 12.5.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile " iki defadan fazla olmamak üzere..." ibaresi eklenmek suretiyle istifa müessesesine sınırlama getirilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan sözü edilen fıkrada yapılan değişikliğin, mezkur Kanunun yayımı tarihi olan 16.5.1982 tarihinde yürürlüğe girdiği bilinmektedir. Hal böyle olunca 657 sayılı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 92 nci maddesinin uygulanmasında 16.5.1982 tarihinden önceki istifaların dikkate alınamayacağı, başka bir ifadeyle mezkur tarihten sonra iki defadan fazla görevinden kendi istekleriyle çekilenlerin ya da çekilmiş sayılanların Devlet memuriyetine atanamayacakları mütalaa edilmektedir.

Bu itibarla, yazınız ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 2670 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki istifa ve görevinden çekilmiş sayılma işlemlerinin 92 nci maddenin uygulanmasında dikkate alınamayacağı dolayısıyla yeniden Devlet memuriyetine atanmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı mütalaa edilmektedir.