Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği mezununa bir derece verileceği

Başkanlığınız bünyesinde teknisyen olarak görev yapan??in Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğunu ve bu sebeple Devlet Memurları Kanununun ilgili hükmü gereği bulunduğu derecenin bir derece yükseltilmesi hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 17/06/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 83. sayfa

Teknisyen olarak görev yapan ??? Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğunu ve bu sebeple Devlet Memurları Kanununun ilgili hükmü gereği bulunduğu derecenin bir derece yükseltilmesini talep ettiğini belirterek konu hakkında görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 bendinde; "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece" verileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulunun 19/10/2002 tarihli ve B.30.0.EÖB.0.00.00.1-2113/23227 sayılı görüş yazısında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren Teknik Yüksek Öğretmen Okullarının 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Teknik Eğitim Fakültelerine dönüştürüldüğü belirtilmiştir.

Bu itibarla Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının bu düzenlemeden yararlandırılması gerekmekte olup, ilgili personelin giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.