Millet vekili seçimleri için yapılan istifanın 92 maddedeki sayıya dahil olmadığı

Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak üzere istifa edenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 ncl maddesinin uygulanmasında dikkate alınmaması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 20/11/1992
Kaynak 7 sayılı bülten 29. sayfa

İki defa Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak üzere istifa eden ve tekrar memurluğa dönen, daha sonra da müstafi sayılan ....? nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre tekrar memurluğa dönüp dönemeyeceği hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci Maddesinde "...Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçim kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler" denilmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde, iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerin veya bu Kanun Hükümlerine göre çekilmiş sayılanların tekrar memurluğa dönebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, 6 Kasım 1983 ve 1 Kasım 1987 tarihlerinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak üzere istifa eden........'m istifasının 657 sayılı Kanunu göre değil, 298 sayılı Kanuna göre olması sebebiyle bu istifaların 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin uygulanmasında dikkate alınmaması gerektiği ve ilgilinin tekrar memurluğa dönebileceği mütalaa edilmektedir.