Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://karar.memurlar.net/dpb/gorus/9f9e1345-b139-e411-a1b0-14feb5cc13c9/
Yazdırılma Tarihi : 03 Mart 2021 Çarşamba 05:56

Doğum sonrası aylıksız izinin başlanğıcı

KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih08/05/2006
Kaynak24 sayılı bülten 48. sayfa
Özet657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesi uyarınca doğum öncesi mazeret izninden doğum sonrası mazeret iznine süre eklenmesi durumunda da aylıksız iznin başlangıç tarihinin eklenen sürelerin bitiş tarihi olarak belirlenmesi gerektiğine ilişkin

Devlet Memurları Kanununun 104 üncü ve 108 inci maddelerini değiştiren 14.07.2004 tarihli ve 5223 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik ilgi yazınızda belirtilen hususlar incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 21.07.2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 14.07.2004 tarihli ve 5223 sayılı Kanun ile; ?Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.? hükmü getirilmiştir.
Yapılan bu değişiklikle, doğum öncesi mazeret izni 8 hafta olarak belirlenmiş ve memurun doğumdan önceki 8 haftalık mazeret izninin, doğum tarihinden önceki 3 haftaya kadarki kısmını işyerinde çalışarak geçirebileceği, bu durumda kalan 5 haftalık izin süresinin, sağlık durumunun uygunluğu ve tabip onayı şartına bağlı olarak doğum sonrası mazeret izni süresine ekleneceği hükme bağlanmış olup, doğum sonrası aylıksız iznin başlangıç tarihi doğum sonrası kullanılan mazeret izinlerinin bitiş tarihi olarak belirleneceğinden, doğum öncesi mazeret izninden doğum sonrası mazeret iznine süre eklenmesi durumunda da aylıksız iznin başlangıç tarihinin eklenen sürelerin bitiş tarihi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Bu görüş 1798 kez okundu.