Disiplin cezasının emekli memura uygulanması

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (c) bendi uyarınca verilen aylıktan kesme cezasının memurlara yönelik bir düzenleme olması nedeniyle memuriyetten emekli olan kişiler hakkında uygulanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 98, 125 Tarih : 28/08/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 38. sayfa

Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen ancak emekliye ayrılan personel hakkında yapılacak işlem hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 nci maddesinde Devlet Memurunun istek, yaş haddi, malullük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması durumunda memurluğun sona ereceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla aylıktan kesme cezasının anılan Kanunun 125 inci maddesinin (c) bendi uyarınca memurlara yönelik bir düzenleme olması nedeniyle tarafına emekli aylığı bağlanmış kişilere söz konusu cezanın tatbik olunamayacağı ancak ilgilinin aynı Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca yeniden memurluğa alınması halinde cezanın uygulanabileceği mütalaa edilmektedir.