Atanmadan doğum yapan memura aylıksız izin

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 104, 108
Tarih08/05/2006
Kaynak24 sayılı bülten 49. sayfa
ÖzetDoğum yaptığı tarihten sonra ataması yapılarak göreve başlamış olan aday memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi kapsamında aylıksız izin verilemeyeceğine ilişkin

Doğum yaptığı tarihten sonra ataması yapılarak göreve başlamış olan aday memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi kapsamında aylıksız izin verilip verilemeyeceği hususunda bilgi talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ?Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.? hükmü bulunmaktadır.
Devlet memurlarının mazeret izinlerini düzenleyen 104 üncü maddenin (A) bendinde doğum yapan memurlara doğum yaptıkları tarih itibariyle verilecek mazeret izinleri düzenlenmiş, 108 inci maddede ise bu izinlerin bitimini müteakip memurların ücretsiz izin talebinde bulunabileceğine ilişkin düzenleme hükme bağlanmış olup, bu düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, doğum yapan memurlara verilen tüm izinlerin birbiriyle bağlantılı ve tamamlayıcı özelliğinin dikkate alınması gerektiği düşünülmekte ayrıca, ücretsiz iznin başlangıç ve bitiş tarihinin belirlenmesinde tek kıstasın 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitimi olduğu hususundan hareketle doğum yaptığı tarihte memur olmayan dolayısıyla doğuma dayalı mazeret izni kullanmayan bir personelin aylıksız izin talebinde bulunamayacağı mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 1916 kez okundu.