Bir yıldan az süre ile aylıksız izin kullanılması

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih17/05/2006
Kaynak24 sayılı bülten 52. sayfa
ÖzetEşinin yurt dışına atanmasına bağlı olarak aylıksız izin talebinde bulunan bir personele dört yıldan arta kalan süresinin bir yıldan az olması halinde aylıksız izin verilebileceğine ilişkin

Eşinin yurt dışına atanmasına bağlı olarak aylıksız izin talebinde bulunan bir personele dört yıldan arta kalan süresinin bir yıldan az olması halinde aylıksız izin verilip verilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, ?657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; ?Yetiştirilmek üzere (burslu gidenler dahil) yurtdışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve dışına sürekli görevle atanan memurların memur olan eşlerine, her defasında bir yıldan az olmamak ve eşlerinin, öğrenim süresini geçirmemek üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.? hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm çerçevesinde sürekli görevle yurt dışına atanan eşine bağlı olarak talep edilen aylıksız iznin çeşitli sebeplerle bir yıldan az zaman dilimine düşmesi durumunda, ilgiliye dört yıldan arta kalan sürenin, bu süreyi tamamlayacak kısmı ile sınırlı olması kaydıyla aylıksız izin olarak verilebileceği mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 1744 kez okundu.