Çevre Bakanlığı Yönetmelik gereği sadece görev yaptığı unvanda geçen hizmet süresinin değerlendirilmesi gerektiği

Bakanlığınızda İl Müdürü, İl Müdürü Yardımcısı, Araştırma Müdürü, Şube Müdürü ve Araştırma Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapan personelin zorunlu çalışma sürelerinin hesaplanmasında aynı bölge içersinde muhtelif unvanlarda geçen hizmetlerinin değerlendirilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 14/03/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 114. sayfa

Bakanlığınızda İl Müdürü, İl Müdürü Yardımcısı, Araştırma Müdürü, Şube Müdürü ve Araştırma Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapan personelin zorunlu çalışma sürelerinin hesaplanmasında aynı bölge içersinde muhtelif unvanlarda geçen hizmetlerinin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 24/06/2004 sayılı ve 25502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik'in "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Personel" başlıklı 2 nci maddesinde, "Bu Yönetmeliğe tabi İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Araştırma Müdürü, Şube Müdürü ve Araştırma Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapan personel yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir." hükmü, "Zorunlu çalışma süreleri" başlıklı 7 nci maddesinde ise, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin hizmet bölgeleri itibariyle zorunlu çalışma süreleri düzenlenmiştir.

Bu itibarla, Bakanlığınızda İl Müdürü, İl Müdürü Yardımcısı, Araştırma Müdürü, Şube Müdürü ve Araştırma Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapan personelin bir hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma sürelerinin hesaplanmasında sadece olup, aynı bölge içerisinde muhtelif unvanlarda geçen hizmetlerin ise değerlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.