Görevlendirme sebebiyle kullanılmayan yıllık izinin kullanılması

Pakistan?da meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Sağlık Bakanlığının ilgili kararı gereğince yıllık izin süre içerisinde bu ülkede görevlendirilen personelin kullanamadığı 22 gün yıllık iznini ileri tarihte kullanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 102, 103 Tarih : 08/06/2006
Kaynak 24 sayılı bülten 63. sayfa

Kuruluşunuzda tabip olarak görev yapan personelinizin fasılalı olarak 22 gün yıllık izin aldığını; ancak Pakistanda meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Sağlık Bakanlığının ilgili kararı gereğince yıllık izin tarihleri arasında anılan ülkede görevli olduğunu belirten ve personelin 22 gün yıllık izninin görevlendirme ile çakışan süreye ait izninin ileri bir tarihte kullanıp kullanamayacağı hakkında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Yıllık İzin? başlıklı 102 nci maddesinde ?Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.? şeklinde bir düzenleme mevcut olup, mezkur Kanunun ?Yıllık İzinlerin Kullanılışı? başlıklı 103 üncü maddesinde ise ?Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.? denilmektedir.
Bu itibarla, yıllık izin süresi içerisinde çeşitli sebeplere dayalı olarak görevlendirme kararı alınan personelinizin, bahse konu görevlendirme kararı sonucunda, kullanmakta olduğu yıllık iznini kesip göreve başlamış olması halinde, önceden talep edilen fakat görevlendirme nedeni ile kullanılamayan yıllık izinlerini, Belediye Başkanlığınızın bu hususta yapmış olduğu işlemlere dayalı olarak daha sonra kullandırılabileceği mütalaa edilmektedir.