Günün 24 saatinde devamlılık arz eden hizmetler

Ön İhbarlı Sabit Ağırlık Kontrol İstasyonlarında görülen hizmetin günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerden olduğu, bu hizmetlerde çalıştırılacak tekniker (trafik işletme), teknisyen (araç muayene) unvanlı personele ilgi yazı ekinde yer alan vardiyalı çalışma programında belirtildiği şekilde vardiyalı çalışma yaptırılmasının uygun bulunduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 101 Tarih : 01/01/2000
Kaynak 24 sayılı bülten 65. sayfa

Genel Müdürlüğünüz İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Kemalpaşa ve Manisa Ön İhbarlı Sabit Ağırlık Kontrol İstasyonlarında 24 saat devamlılık gösteren hizmetlerde görevlendirilecek personelin çalışma saat ve şekillerinin tespitine ilişkin ilgide kayıtlı yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesinde ?Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca belirlenir.? hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükmün günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan personeli kapsadığı ve günün 24 saatinde devamlılık arz eden hizmetlerin sürekliliğini sağlamayı hedeflemiş olduğu düşünülmektedir.
Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüz İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Kemalpaşa ve Manisa Ön İhbarlı Sabit Ağırlık Kontrol İstasyonlarında görülen hizmetin günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerden olması sebebiyle bu hizmetlerde çalışan tekniker (trafik işletme), teknisyen (araç muayene) unvanlı personele ilgi yazı ekinde yer alan vardiyalı çalışma programında belirtildiği şekilde vardiyalı çalışma yaptırılması uygun görülmüş olup, vardiyalı çalışma programı ile onaylanmış vardiyalı çalışma çizelgelerinin Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.