Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalı mezunlarının sınıfı

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim lisans mezunlarından, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı olarak atamaları yapılan personelin Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edileceklerine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 23/06/2006
Kaynak 24 sayılı bülten 67. sayfa

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim lisans mezunlarından, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı olarak atamaları yapılan personelin hangi hizmet sınıfında istihdam edileceklerine dair görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin ?I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı? başlıklı birinci bendinde ?Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfını teşkil eder.? hükmü, ?IV- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı? başlıklı dördüncü bendinde ise ?Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri, İlköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını kapsar.? hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim lisans mezunlarından, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı olarak atamaları yapılan personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında istihdam edilebileceği değerlendirilmektedir.