Yaş haddinden emekli olanın memur olarak atanması

Yazdır
KategoriAtama
Kanun / Madde(ler)657 / 93
Tarih07/02/1996
Kaynak13 sayılı bülten 19. sayfa
ÖzetÖZET: Yaş haddinden emekliye ayrılan ilgilinin, 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununun 98 inci maddesi hükmü gereğince atamasının yapılamayacağı hk.

İstanbul Erol Sabancı Spastik Çocuklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Kuruluş Müdürlüğü görevini yürütmekteyken yaş haddinden emekliye ayrılan 1927 doğumlu ......................'in isteği halinde Kuruluş Müdürü olarak açıktan atamasının yapılıp yapılamayacağına ilişkin görüş talebini içeren ilgi yazınız incelenmiştir.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinde. "İştirakçilerin vazifeleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir." denilmekte ve aynı kanunun 98 nci maddesi "Em eki i,...aylığı alanların; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilebilmeleri için tayin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ? şarttır." hükmünü âmir bulunmaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, 1927 doğumlu.......................'in atanacağı göreve ait yaş haddini doldurması sebebiyle, Kuruluş Müdürü olarak atamasının yapılamayacağı mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 890 kez okundu.