Bankalar yeminli murakıplarına bir derece verilmesi

bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı ve kurum uzman yardımcısı olarak görev yapmakta iken yeterlilik sınavı sonucuna göre bankalar yeminli murakıbı ve bankacılık uzmanı olarak atanan personelin bir derece yükseltilmesinden yararlandırılamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 12/07/2006
Kaynak 24 sayılı bülten 70. sayfa

Kurumunuzda, bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı ve kurum uzman yardımcısı olarak görev yapmakta iken yeterlilik sınavı sonucuna göre bankalar yeminli murakıbı ve bankacılık uzmanı olarak atanan personelin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde bir derece yükseltilmesinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesinin yedinci fıkrasında; ?Bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılığı ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atanacaklar merkezi yarışma sınavıyla belirlenenler arasından seçilir. Uzman yardımcılığı ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atananlar ikinci yılın sonunda yetki sınavına tabi tutulurlar. Yetki sınavı ile bu sınavda başarılı olanların yetkilerine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Uzman yardımcılığı ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atananlar, üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı alması, yeterlik sınavında başarılı olması ve konuları ile ilgili hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak jüri tarafından kabul edilmesi halinde ilgisine göre bankacılık, hukuk ve bilişim uzmanı ile bankalar yeminli murakıbı olarak atanır ve bunlara bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi uygulanır.? hükmü ve 170 inci maddesinde ise ?Bu Kanunun; 90 ve 91 inci maddeleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde, 168 inci maddesinin (B), (C), (D) ve (E) fıkraları 1/1/2006 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.?hükmü yer almakta olup, söz konusu Kanun hükmü 01/11/2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmış bulunmaktadır.Bununla birlikte, söz konusu Kanunda, Kanunun yürürlüğe girdiği 01/11/2005 tarihinden önce Kurum tarafından açılan giriş sınavında başarılı olarak, bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı ve kurum uzman yardımcısı olarak göreve başlatılan ve ilgili mevzuatları uyarınca yapılan yeterlilik sınavı sonucunda bankalar yeminli murakıbı, bankacılık uzmanı olarak atanan personelin, bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesinden yararlandırılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.