Yer değiştirmede atanılamayacak yerler hakkında

15 yıldan fazla Tunceli ilinde ikamet ettiğini, ancak 07/07/1999- 15/10/2001 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği emrinde geçici olarak görevlendirildiğini belirten ilgilinin eş durumu sebebi ile Tunceli ilinde müdür, müdür yardımcısı ve daha üst düzeyde bir kadroya atanıp atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 08/10/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 45. sayfa

Bakanlığınız Bitlis Tatvan Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne atanan ?'un Bitlis Tatvan Halk Kütüphanesi Müdürlüğündeki görevine başladığı 13/03/2007 tarihinden önce 15 yıldan fazla Tunceli ilinde ikamet ettiğini, ancak 07/07/1999- 15/10/2001 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği emrinde geçici olarak görevlendirildiğini belirterek ilgilinin eş durumu sebebi ile Tunceli ilinde müdür, müdür yardımcısı ve daha üst düzeyde bir kadroya atanıp atanamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 25/06/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;
a) (Değişik: 17/7/1999-99/13143 K.) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,
b) (Değişik: 17/7/1999-99/13143 K.) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere,
c) (Mülga: 17/7/1999-99/13143 K.)
atanamazlar." hükmü; 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; "(B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanuna tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir." hükmü yer almakta olup; ilgi yazı ve eklerinin incelenmesinden bahsi geçen kişinin 07/07/1999- 15/10/2001 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği emrinde geçici olarak görevlendirilmesi sebebiyle Tunceli ilinde müdür, müdür yardımcısı ve daha üst düzeyde bir kadroya atamasının yapılması hususunun Kurumunuz takdiri ile mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.