Sendika üyesinin üye olunmayacak birkadroya atanması sonra yeniden üye olunabilecek kadroya atanması

Sendika üyesi iken önce 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinde sendika üyesi olunamayacağı belirtilen bir kadroya, bilahere de yeniden sendika üyesi olunabilecek bir kadroya atanan personelin sendika üyeliği ile sendika organlarındaki görevinin devam edip etmeyeceği hususunda


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 10/10/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 48. sayfa

Sendika üyesi iken önce 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinde sendika üyesi olunamayacağı belirtilen bir kadroya, bilahere de yeniden sendika üyesi olunabilecek bir kadroya atanan personelin sendika üyeliği ile sendika organlarındaki görevinin devam edip etmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinde sendika üyesi olamayacak kamu görevlileri belirtilmiştir. Aynı Kanunun "Üyeliğin sona ermesi" başlıklı 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasında ise, "Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri, varsa sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer." Hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümler ışığında;
1- Sendika üyesi bir kamu görevlisinin, 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükmü uyarınca atananların sendika üyesi olamayacağının öngörüldüğü bir kadroya atanması durumunda, sendika üyeliğinin ve sendika organlarındaki görevinin sona ermesi gerektiği,
2- Bu personelin yeniden sendika üyesi olunabilecek bir kadroya atanması durumunda, ilgili mevzuatta sendika üyeliği ve sendika organlarında görev konusunda öngörülen genel prosedürlere tabi olduğu
değerlendirilmektedir.