(3047)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik koduna ilşikin

KPSS sonuçlarına göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi ve kadro ve pozisyonlardan nitelikleri arasında (3047)"Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak." şartı aranan kadro ve pozisyonlara ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 19/10/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 51. sayfa

KPSS sonuçlarına göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi kısaca şu şekilde işlemektedir;
Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı bildirmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih kılavuzlarıyla bu kadro ve pozisyonlar ilan edilmekte ve adayların Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri suretiyle, aynı kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ÖSYM Başkanlığınca bilgisayar ortamında yerleştirme yapılmaktadır. Yerleştirme sonuçları ÖSYM Başkanlığınca adaylara ve bu Başkanlığa ait internet adresinde kamuoyuna duyurulmaktadır.
Mezkur Yönetmelikte B Grubu olarak tanımlanan kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adayların, kılavuzda yer alan genel şartların yanında kamu kurun ve kuruluşlarına ait özel şartlara da sahip olmaları ve bu durumun yerleştirildikleri kurumun sınav değerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine atamaları yapılabilmektedir.
KPSS Tercih Kılavuzunda ilan edilen kadro ve pozisyonlar ile bunlar için aranılan nitelikler, ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları ve yürürlükteki mevzuatları ile Başkanlığımızca onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler çerçevesinde kurumlar tarafından belirlenmekte ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ÖSYM Başkanlığınca ilan edilmektedir. Devlet Personel Başkanlığının bu husustaki görevi; ilan edilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilen kadrolar ve bu kadrolar için aranan nitelikleri, mer'i mevzuat ve Nitelik Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden incelemekten ibarettir.
Diğer taraftan, İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinde 1999 Yılında yapılan değişiklikle, Devlet memurluğuna alınmada merkezi yerleştirme sistemine geçilmişti. Başkanlığımızca gerçekleştirilen ilk yerleştirme işlemlerinde nitelikler, doğrudan ilgili kurumlarca belirlenmiş ve Başkanlığımızca da mer-i mevzuata uygunluk açısından bir incelemeden geçirildikten sonra ilan edilmiş ve yerleştirmeler gerçekleştirilmişti. Ancak, sonraki yerleştirme işlemlerinde uygulamada birliğin sağlanması ve şahsa münhasır ilanlara çıkılmasının önlenebilinmesi gibi gayelerle, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde Başkanlığımızca nitelik kodları oluşturulmuş ve kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme işlemlerinde bu kodları kullanmaları istenmişti.
Söz konusu Nitelik-Kod Kılavuzunda öğrenime ilişkin koşullar diplomalar esas alınmak suretiyle "?. Bölümü mezunu olmak" şeklinde belirlenmişken, yerleştirme yapılan kurum ve kuruluşlardan gelen talepler ve ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme işlemlerinde başvuru esnasında kontrol yapılabilmesi için Üniversiteye girişte de kullanılan şekliyle, Yüksek Öğrenim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının katılımıyla yapılan çalışmalar sonunda öğrenime ilişkin koşullar, öğrenim düzeylerine göre mezun olunan alan ya da program esas alınmak suretiyle yeniden belirlenmiştir.
Başkanlığımızca 04/04/2005 tarihi itibarıyla yayımlanan söz konusu Nitelik-Kod Kılavuzunda meslek yüksekokullarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı (3179) "Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak." koduyla, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı ise (3047) "Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak." kodu içinde tanımlanmıştır.
Ayrıca, söz konusu Nitelik Kod Kılavuzu son haliyle varsa yanlışlıkların giderilmesi ve adayların mağdur edilmemeleri için yeniden gözden geçirilmek üzere 08/01/2007 tarihli ve 146 sayılı yazımızla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşlerine sunulmuş ancak adı geçen Başkanlığın cevabi görüşünde mezun olduğunuz programın da içinde yer aldığı (3179) kodunda her hangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
Sonuç olarak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait merkezi yerleştirme yapılmak üzere ilan edilecek kadro ve pozisyonlardan nitelikleri arasında (3047)"Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak." şartı aranan kadroları tercih etmeniz mümkün bulunmamakla birlikte, ilan edilebilecek "Sekreter" unvanlı kadro ve pozisyonlara mezun olduğunuz alandan da talepte bulunulması hususunun yerleştirme talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.