43/ B uygulaması ve öğretmenin ek göstergesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (B) bendi hükmü gereğince, İlkokul öğretmenliği yaparken Tekniker Yüksek Okulunu bitiren ve Tekniker kadrosunda istihdam edilen personele, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında bulunanlara uygulanan ek göstergenin uygulanması Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 11/04/1991
Kaynak 6 sayılı bülten 8. sayfa

İlkokul öğretmenliği yaparken Tekniker Yüksek Okulunu bitiren ve halen Bakanlığınızda Tekniker kadrosunda görev yapan personele, kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında bulunanlara uygulanan ek göstergenin uygulanıp uygulanmayacağı hakkındaki ilgi yazınız Devlet Personel Başkanlığı tarafından incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (B) bendinde. "Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları, hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır... Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı cetvelin Genci İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.? hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli 1 sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı (c) bölümünde yer alan ek göstergelerin. Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı bölümünde yer alan ek göstergelerden (1,2 ve 3 üncü derecelerde) düşük olması sebebiyle, bahsi geçen personele daha önce bulunmuş olduğu Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında, kazanılmış hak aylık derecesine göre alabileceği ek göstergenin uygulanması uygun mütalaa edilmektedir.