Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve 64 üncü madde uyarınca 1 kademe verilmesi hükmünün uygulanması

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan personelin altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olması halinde, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2?nci fıkrası hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 37, 64, 125 Tarih : 20/05/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 45. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126?ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca 1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilen personelinizin altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olması nedeniyle, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında; ?Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması lazımdır:

A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması,

C) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,

Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.? ve 125 nci maddesinin birinci fıkrasında; ?Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerden, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan bir Devlet memurunun cezanın uygulandığı süre içerisinde mezkur Kanunun 64 ncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde en az bir yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmak şartına bağlı olan ve o yıl için yaptırılması gereken kademe ilerlemesinin yaptırılamayacağı, ancak ikinci fıkrası çerçevesinde 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve daha yukarı olması şartına bağlı olan kademe ilerlemesinin ise yaptırılabileceği değerlendirilmektedir.