Öğretmenin ek göstergesi

Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında fiilen öğretmenlik yaptığı ve halen sözleşmeli statüde çalışanların emekli keseneğine esas aylığı bakımında Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan öğretmenlere uygulanan ek göstergenin uygulanması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 01/02/1993
Kaynak 8 sayılı bülten 1. sayfa

Genel Müdürlüğünüz Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Bütçe Finansman ve Bilanço Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak çalışan ???? ?ın 31.8.1968-3,7,1970 ile 22.8.1972-8,12,1975 tarihleri arasında öğretmen olarak görev yapması sebebiyle Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan öğretmenlere tahsis edilen ek göstergeden yararlanıp yararlanamayacağı hakkındaki ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43/B maddesinin ikinci fıkrasında ?Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli 1 sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergeden düşük olamaz.? Hükmü yer almaktadır. Yukarıda yer verilen fıkrada da açıkça ifade edildiği gibi 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceden kadrolara atananların, evvelce kariyerleri ile ilgili kazanılmış hak aylığı itibariyle almakta oldukları ek gösterge rakamlarının; atandıkları görev için tespit edilmiş ek göstergeden fazla olması halinde, kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlandırılmaları gerekmektedir. Bu sebeple evvelce Öğretim Hizmetleri Sınıfında fiilen öğretmenlik yaptığı ve halen sözleşmeli statüde çalıştığı anlaşılan ilgiliye, emekli keseneğine esas aylığı bakımından Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan öğretmenlere uygulanan ek göstergenin uygulanması gerekli görülmektedir.