4688 sayılı Kanuna göre aylıksız izinde olan ve ataması yapılan personelin göreve başladıktan snra yeniden aylıksız izin verilemeyeceği

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre aylıksız izinde olan personele kendisi hakkında tesis edilen atama işlemi sonucunda, aylıksız izninin kesilerek yeni görevine başlatıldıktan sonra sendikadaki görevine başlaması amacıyla tekrar aylıksız izin verilip verilemeyeceği hususunda


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 26/10/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 56. sayfa

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre aylıksız izinde olan personele kendisi hakkında tesis edilen atama işlemi sonucunda, aylıksız izninin kesilerek yeni görevine başlatıldıktan sonra sendikadaki görevine başlaması amacıyla tekrar aylıksız izin verilip verilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, "Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar" hükmü yer almaktadır.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 42 nci maddesinin (b) bendine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başkanlığımız temsilcileri sözkonusu talebi değerlendirerek tutanak altına almışlardır. Yukarıda yer verilen hüküm ve bahse konu tutanak da dikkate alınarak, aylıksız izinli sayılan personele, tesis edilen atama işlemi sonucu aylıksız izni kesilerek yeni görevine başladıktan sonra tekrar aylıksız izin verilemeyeceği mütalaa edilmektedir.