5784 sayılı Kanunun geçici 2 inci maddesi uyarınca hizmet değerlendirilmesi

5784 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesi hükmü uyarınca ataması yapılan yerli uzmanların daha önce özel sektörde ve kamuda geçen SSK?ya tabi hizmetlerinin kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 5784 / 2 Tarih : 20/11/2008
Kaynak 30 sayılı bülten 46. sayfa

Kurumunuzda 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 inci maddesi hükmü uyarınca ataması yapılan Yerli Uzmanların daha önce özel sektörde ve kamuda geçen SSK?ya tabi hizmetlerinin kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 inci maddesinde,

?Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda yerli ve yabancı uzman statüsünde görev yapmakta olanlardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşıyanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde başvurmaları halinde, 657 sayılı Kanunun sınav ve adaylık hükümlerine tabi olmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda durumlarına uygun boş kadrolarına atanırlar.

Birinci fıkra uyarınca ataması yapılanların, daha önceki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayan hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Atama sebebiyle boşalacak yerli ve yabancı uzman pozisyonları kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.? hükmü yer almaktadır. Bu hükümde sadece ?daha önceki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayan hizmet süreleri? gibi genel ve kapsayıcı bir ifade kullanılmış, ancak bu sürelerin kamuda ya da özel sektörde geçmiş olması veya hangi statüde olması gerektiği yönünde açık bir ibareye yer verilmemiştir.

Bu durumda, 5784 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesi hükmü uyarınca ataması yapılan yerli uzmanların daha önce Kurumunuzda geçen hizmet sürelerinin tamamının, özel sektörde ve kamuda geçen SSK?ya tabi diğer hizmetlerinin ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36?ncı maddesindeki ilgili hükümler çerçevesinde, kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınabileceği değerlendirilmektedir.