Genel idareye atanan kaymakamın ek göstergesi

Mülki idare amirliği Hizmetleri Sınıfında Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçen ilgilinin kaymakamlık görevi için öngörülen ek gösterge rakamının uygulanması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 21/10/1993
Kaynak 8 sayılı bülten 28. sayfa

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçen ve bu hizmet sınıfında halen şube müdürü olarak görev yapmakta olan personelin kazanılmış ak aylık derecesine hangi ek gösterge rakamının uygulanacağına dair ilgi (c)?de kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43/B maddesinin ikinci fıkrasında; ?Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli 1 sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergeden düşük olamaz? hükmüne yer verilmektedir. Yukarıda yer verilen fıkrada da açıkça ifade edildiği gibi 1,2,3 ve 4 üncü dereceden kadrolara atananların, evvelce kariyerleri ile ilgili kazanılmış hak aylığı itibariyle almakta oldukları ek gösterge rakamlarının atandıkları görev için tespit edilmiş ek göstergeden fazla olması halinde kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlandırılmaları gerekmektedir. Bu sebeple, evvelce Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında fiilen Kaymakamlık görevi yaptığı ifade edilen söz konusu personelin kazanılmış hak aylık derecesine kaymakamlık görevi için öngörülen ek gösterge rakamının uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.