B grubu kadrolara atanma

2002 KPSS sonucuna göre ???? Müsteşarlığı emrine yerleştirilen ve ataması yapılarak göreve başlayan adayın, bu sefer 2004 KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirildiği Kurumunuz Mühendis kadrosuna, ?????. Müsteşarlığı ile Kurumunuzun muvafakati ve yerleştirildiği kadronun diğer niteliklerini de taşıması kaydıyla, genel hükümler ve ilgili mevzuat çerçevesinde atanmasının mümkün bulunduğu


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 01/09/2006
Kaynak 23 sayılı bülten 129. sayfa

Bilindiği üzere, 30/01/1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği?nde 11/10/1999 tarih ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu ve sözleşmeli statüde personel ihtiyaçlarının karşılanmasında merkezi yerleştirme sistemine geçilmişti. Merkezi memurluk sınavlarına girenlerin işe yerleştirilmeleri; kamu kurum ve kuruluşlarının personel talepleri çerçevesinde adayların merkezi sınav başarı puanı, kurum ve unvan tercihleri alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik? ile de Kamu Personel Seçme Sınavı?nı yapma ve yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına verilmiştir.

Diğer taraftan, merkezi yerleştirmenin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara ilk defa personel alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temin edilebilinmesi olup, gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse ilgili vatandaşlarca Başkanlığımıza iletilen talepler çerçevesinde, ayrıca sınavın uygulanmasında yaşanan problemlerin giderilmesi amacıyla mezkur Yönetmelikte 28/03/2005 tarihli ve 2005/8714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle, merkezi yerleştirme sonucu (B) grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılanların, daha sonraki personel alımları için, yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacakları hükme bağlanarak, adayların aynı KPSS puanı ile birden fazla yerleşmelerine son verilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, adayların aynı sınav sonucunu kullanarak merkezi yerleştirme sisteminden birden fazla yararlanması engellendiğinden, merkezi yerleştirme işlemi ile 2002 KPSS sonucuna göre ???? Müsteşarlığı emrine yerleştirilen ve ataması yapılarak göreve başlayan söz konusu adayın, bu sefer 2004 KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirildiği Kurumunuz Mühendis kadrosuna, ?????. Müsteşarlığı ile Kurumunuzun muvafakati ve yerleştirildiği kadronun diğer niteliklerini de taşıması kaydıyla, genel hükümler ve ilgili mevzuat çerçevesinde atanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.