Adaylıkta farklı unvanda geçen sürenin değerlendirilmesi

Stajyer Kontrolör olarak görev yapmakta olan ilgilinin Dernekler Denetçi Yardımcısı olarak geçirdiği sürelerin aday memurlukta geçirilmesi gereken sürenin hesabında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 54 Tarih : 06/03/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 49. sayfa

Bakanlığınızda Stajyer Kontrolör olarak görev yapmakta olan ?.?ın İçişleri Bakanlığında Dernekler Denetçi Yardımcısı olarak geçirdiği sürelerin aday memurlukta geçirilmesi gereken sürenin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinde, ?Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, Bakanlığınızda Stajyer Kontrolör olarak görev yapmakta olan ?..?ın İçişleri Bakanlığında Dernekler Denetçi Yardımcısı unvanında aday memur olarak geçirdiği sürelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen adaylık süresinin hesabında, Bakanlığınızda Stajyer Kontrolör olarak geçirdiği sürelerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.