Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin sendika üyelikleri

Üniversite hastanelerinde çalışanlar ile Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin hangi hizmet kolunda kurulu sendikalara üye olabileceklerine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 5 Tarih : 19/06/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 17. sayfa

Üniversite hastanelerinde çalışanlar ile Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin hangi hizmet kolunda kurulu sendikalara üye olabileceklerine ilişkin ilgide kayıtlı yazı incelenmiştir.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinde sendikaların kurulabilecekleri hizmet kolları belirtilmiş olup, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik, 07/09/2001 tarih ve 24516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Bu Yönetmeliğin 03 sıra nolu "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunun 10 sıra nolu kurum kodunda üniversite hastanelerine; 02 nolu "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri" hizmet kolunun 07 sıra nolu kurum kodunda ise üniversitelere yer verilmiştir.
4688 sayılı Kanun; "işyeri"ni, kamu hizmetinin yürütüldüğü yerler olarak, kuruluş kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları da "kurum" olarak tanımlanmıştır.
Sağlık hizmetleri, bir hizmet ekibinin organize, etkin ve parçalanmaz bir bütün halinde sunmuş olduğu hizmetler olarak ifade edilerek toplumun sağlık ve sosyal hizmetlerden bir bütün olarak azami derecede yararlanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ile yapılan toplantıda Üniversite hastane çalışanları ile Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin 03 nolu "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolundaki sendikalara üye olabilecekleri ortak görüşüne varılmıştır.