Zirai Karantina Müdürlüklerinin snedikalı olmaları hakkında

Bakanlığınız doğrudan merkeze bağlı Araştırma Enstitüleri ve İl Kontrol Laboratuarları ile Zirai Karantina Müdürlüklerinin en üst yöneticileri konumunda olan müdür ve yardımcılarının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre sendika üyesi olup olamayacağı hususunda


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 13/11/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 59. sayfa

Bakanlığınıza bağlı ?.. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yapılan inceleme neticesinde Enstitü eski müdürünün sendika üyesi olduğunun tespit edildiği ifade edilerek; Bakanlığınız doğrudan merkeze bağlı Araştırma Enstitüleri ve İl Kontrol Laboratuarları ile Zirai Karantina Müdürlüklerinin en üst yöneticileri konumunda olan müdür ve yardımcılarının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre sendika üyesi olup olamayacağına ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15/c maddesinde; "Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları," üye olamazlar ve sendika kuramazlar denilmektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, Bakanlığınıza doğrudan bağlı Araştırma Enstitüleri, İl Kontrol Laboratuarları ile Zirai Karantina Müdürlüklerinin en üst yöneticileri olan müdür ve yardımcılarının; Yüz (100) ve daha fazla kamu görevlisinin amiri durumunda olmaları halinde sendika üyesi olamayacakları, aksi takdirde söz konusu personelin sendika üyesi olabilecekleri mütalaa edilmektedir.