Subaylıktan memuriyete geçen kişinin ek göstergesi

Türk Silahlı Kuvvelerinden emek» Yarbay İken 657 sayılı Kanuna tabi savunma sekreterliğine atanan personele yarbaylar İçin belirlenen ek göstergenin uygulanması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 21/03/1994
Kaynak 9 sayılı bülten 84. sayfa

............ Savunma Sekreteri (Emekli Yarbay) ...............'nun aylığının hesaplanmasında uygulanacak ek gösterge rakamında tereddüt hasıl olduğundan bahisle konuyla ilgili görüş istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (B) bendinin ikinci fıkrasında "Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli 1 sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." hükmü yer almaktadır.

Konu teşkil eden personelin evvelce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi Yarbay olarak görev yaptığı dikkate alınarak, Bakanlığınızın Savunma Sekreteri kadrosuna atanmış olan personelin kazanılmış hak aylığı itibariyle kariyeri ile ilgili (yarbay rütbesi için belirlenen) ek göstergeden yararlandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.