İşyeri temsilcisi seçimi

İşyeri sendika temsilcisi sayısının belirlenmesinde, işyerlerinde çalışan toplam personel sayısının mı yoksa o işyerinde sendikalara üye olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının mı esas alınması gerektiğine ilişkin -12553


Kanun / Madde(ler) 4688 / 3, 23 Tarih : 23/06/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 18. sayfa

İşyeri sendika temsilcisi sayısının belirlenmesinde, işyerlerinde çalışan toplam personel sayısının mı yoksa o işyerinde sendikalara üye olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının mı esas alınması gerektiği hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında "işyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika işyeri temsilcisi seçmeye yetkilidir." denilmekte üçüncü fıkrasında da " işyerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında ise en çok bir, 101-500 arasında ise en çok iki, 501-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok beş, 2000'den fazla ise en çok yedidir. Bu temsilcilerden biri sendika tarafından baş temsilci olarak görevlendirilebilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada iki saat olmak üzere yerine getirirler. Temsilciler bu sürede izinli sayılırlar." hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan mezkur Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya pozisyonunda daimi suretle çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış personel ise kamu görevlisi olarak tanımlanmış bulunmaktadır.
Yukarıda zikredilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu, işyeri sendika temsilcisi sayısının belirlenmesinde, kamu görevlisi olarak tanımlanan ve sendikalara üye olabilecek toplam personel sayısının dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.