İlk 4 derece için ek gösterge

Kurumların ilk dört dereceye ait kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergelerin tespitinde; atanılan kadro ek göstergesi ile kazanılmış hak aylığı ek göstergelerinden hangisi daha yüksek ise ilgiliye o ek göstergenin uygulanmasının gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 27/04/1994
Kaynak 10 sayılı bülten 20. sayfa

4 üncü dereceli mühendis kadrosunda olup, kazanılmış hak aylığı 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde (1900) ek göstergeden yararlanırken, 2 nci dereceli ve 1350 ek göstergeli Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü kadrosuna atanan şahsa 3 üncü ve 2 nci dereceli Mühendis kadroları için öngörülen ek göstergelerin hangisinin uygulanacağına ilişkin ilgi yazınız Başkanlığımızca incelenmiştir.

657 sayılı Devlet memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (B) bendinin 2 nci fıkrasında; "...Kurumların 1,2,3, ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." denilmekte olup. bu hüküm kamu kurumlarının 1,2.3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atanan Devlet memurlarına uygulanacak ek göstergelerin: kariyerleri ile ilgili sınıf ve görevlerde "kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden" düşük olması halinde, kazanılmış hak aylık derecelerine göre kariyerleri ilgili görevlerinde alabilecekleri ek göstergelerin uygulanmasını öngörmekledir.

Bu itibarla, ilgili şahıs hakkında kariyeri ile ilgili sınıf ve görevlerde kazanılmış hak aylık derecesinin 3 üncü derece olduğu dikkate alınarak 657 sayılı Kanununun ek I Sayılı Cetvelinde Teknik Hizmetler Sınıfı bolümü (a) fıkrasına göre alabileceği ek gösterge olan (1900) ek göstergenin uygulanması gerekmektedir.