Ön lisans mezunlarının ek göstergeleri

Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri ile orta derecede mesleki sağlık öğrenimi görenler için hangi ekgösterge rakamlarının uygulanacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 02/05/1994
Kaynak 10 sayılı bülten 26. sayfa

Yüksekokul mezunu olmayan sağlık personeline, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I Sayılı Cetvelin III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünde yer alan (b) ve (c) fıkralarından hangisine göre ek gösterge uygulanacağına ilişkin ilgi yazınız Başkanlığımızca incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I Sayılı Cetvelin III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünde sağlık personelinin ek göstergeleri; unvan ve öğrenim durumları itibariyle a, b, ve c fıkralarında gruplandırılarak ilgililerin bulundukları derecelere göre tespit edilmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (s) fıkrasında lisans öğrenimi "Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yan yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir." şeklinde tanımlanmakta olup, bu hükme göre sağlık bilimleri lisansiyeri sayılabilmek için sağlık bilimlerinde en az 4 yıllık yükseköğretim görmüş olmak gerekmektedir. Bu itibarla, sağlık personelinden ona öğretimde mesleki sağlık öğrenimi görenler, "sağlık bilimleri lisansiyeri" kapsamına girmemektedir.

Bu sebeple, mesleki sağlık eğitimi yapan orta öğretim kurumlarından mezun sağlık personeline, 657 sayılı Kanuna ek I Sayılı Cetvel'in III-Sağlık Hizmetler Sınıfı bölümünün (c) fıkrasına göre ek gösterge uygulanması gerekmektedir.