Sendika yöneti kurulu üyelerinin izinleri

Konfederasyon, sendika ve şube yönetim kurullarına seçilen ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen otuz günlük süre içerisinde aylıksız izin talebinde bulunmayan personele bu sürenin bitiminden sonra talepte bulunması halinde aylıksız izin verilip verilemeyeceği ile aylıksız izne ayrılmayıp da haftada bir gün izin kullanmak isteyen personele bu iznin kullandırılıp kullandırılamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 03/07/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 20. sayfa

Konfederasyon, sendika ve şube yönetim kurullarına seçilen ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen otuz günlük süre içerisinde aylıksız izin talebinde bulunmayan personele bu sürenin bitiminden sonra talepte bulunması halinde aylıksız izin verilip verilemeyeceği ile aylıksız izne ayrılmayıp da haftada bir gün izin kullanmak isteyen personele bu iznin kullanma hakkının verilip verilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 6/7/2004 tarih ve 5198 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar."denilmektedir.
Bu itibarla, Konfederasyon, sendika ve şube yönetim kurullarına seçilen ve seçilme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde aylıksız izin talebinde bulunmayan personelin, bu sürenin bitiminden sonra talepte bulunması halinde aylıksız izin hakkını kullanamayacağı ancak söz konusu personelin haftada bir gün kurumunuzdan izinli sayılması gerektiği mütalaa edilmektedir.