Teknik Eğitim Fakültesi bölümü mezunlarının 657 sayılı Kanununun 36/A-2 maddesi hükümü uyarınca 1 derece alabileceği

Teknik Eğitim Fakültesi bölümü mezunlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 maddesi hükümlerinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 20/05/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 55. sayfa

Genelkurmay Elektronik Sistemleri Komutanlığında görevli sivil memur (Öğretmen) ?..?nın Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bölümü mezunu olması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 maddesi hükümlerinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hususunda görüş talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36A/-2 maddesinde ?Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece? İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, Genelkurmay Elektronik Sistemleri Komutanlığında öğretmen unvanı ile görev yapmakta olan personelin Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bölümü mezunu olması nedeniyle giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.