Önlisan üzerine lisan diploması alan ilgilinin intibakının yapılması gerektiği

Sağlık Meslek Lisesi mezunu olarak Sağlık Teknisyeni kadrosuna atanan, bilahare 2 yıl süreli Laborant ve Veteriner Sağlık Programını bitirmesi nedeniyle intibakı yapılan ilgilinin, bu defa Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünü bitirmesi sebebiyle yeniden intibakının yapılıp yapılamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 22/05/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 56. sayfa

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Teknisyeni kadrosuna Sağlık Meslek Lisesi mezunu olarak açıktan atanan ?.?ün 02/06/2008 tarihinde 2 yıl süreli Laborant ve Veteriner Sağlık Programı mezuniyeti nedeniyle intibakının yapılmasından sonra, 27/02/2009 tarihli dilekçesi ile 03/06/2002 tarihinde bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 4 yıl süreli İşletme bölümü diplomasına göre intibakının yapılması talebinde bulunduğundan bahisle ilgilinin intibakının yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36A/12-d maddesinde; ?Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, Sağlık Teknisyeni kadrosuna Sağlık Meslek Lisesi mezunu olarak açıktan atanan ?.?ün, 02/06/2008 tarihinde 2 yıl süreli Laborant ve Veteriner Sağlık Programı mezuniyeti nedeniyle intibakının yapılmasından sonra, 03/06/2002 tarihinde bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 4 yıl süreli İşletme bölümü mezunu olması nedeniyle daha önce yapılmış olan intibakının söz konusu öğrenim durumuna göre düzeltilebileceği değerlendirilmektedir.