100 fazla personelin 100 altına düşmesi halinde sendikalı olmaya ilişkin

Bir işyerinde çalışan kamu görevlisi sayısının yüzün (100) altında iken sendika üyesi olan o işyeri en üst amir ve yardımcılarının, daha sonra aynı işyerinde çalışan kamu görevlisi sayısının yüz (100) ve daha fazla bir sayıya ulaşması halinde kamu görevlisinin sendika üyeliğinin ne şekilde sona ereceği ile bunların sendika şube veya genel merkez yönetim kurulunda görevli olması halinde bu görevlerinin sona erip ermeyeceği hususlarında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 20/11/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 63. sayfa


Bir işyerinde çalışan kamu görevlisi sayısının yüzün (100) altında iken sendika üyesi olan o işyeri en üst amir ve yardımcılarının, daha sonra aynı işyerinde çalışan kamu görevlisi sayısının yüz (100) ve daha fazla bir sayıya ulaşması halinde kamu görevlisinin sendika üyeliğinin ne şekilde sona ereceği ile bunların sendika şube veya genel merkez yönetim kurulunda görevli olması halinde bu görevlerinin sona erip ermeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15/c maddesinde; "Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları," üye olamazlar ve sendika kuramazlar denilmektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde; Bir işyerinde çalışan kamu görevlisi sayısının yüzün (100) altında iken sendika üyesi olan o işyeri en üst amir ve yardımcılarının, daha sonra aynı işyerinde çalışan kamu görevlisi sayısının yüz (100) ve daha fazla bir sayıya ulaşması halinde (okul norm kadrosunun 100'ün üzerine çıkması bahsinde olduğu üzere), bu tespitin yapılması ve hususun ilgili sendikaya bildirilmesi üzerine kamu görevlisinin sendika üyeliğinin Kanun hükmü gereği kendiliğinden sona ereceği, ayrıca ilgili kamu görevlisinin varsa sendika şube başkanlığı ile merkez yönetim kurulu üyeliğinin de buna bağlı olarak düşeceği mütalaa edilmektedir.