Öğretmen yetiştirmeye yönelik okul mezunlarının ek göstergesi

Öğretmen yetiştiren okul mezunu olup, hiç öğretmenlik yapmayan ilgiliye, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylık derecesi İçin öngörülen ek göstergenin uygulanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 26/06/1995
Kaynak 11 sayılı bülten 44. sayfa

Öğretmen yetiştiren okul mezunu olup, hiç öğretmenlik yapmayan ve halen Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan ilgiliye Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfından ek gösterge ödenip ödenemeyeceğine ilişkin tereddüt konusu incelenmiştir.

657 saydı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin 2 nci fıkrasında "Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış bak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince, ilgililerin kariyerlerine ait ek göstergeden yararlanabilmeleri için daha evvel kariyerleri ile ilgili sınıfta bulunmuş olmaları gerekmekte olduğundan, 1 inci derece Yüksekokul Sekreteri kadrosunda bulunan ilgilinin, daha önce hiç bulunmadığı Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylık derecesi için öngörülen ek göstergeden yararlanamayacağı mütalaa edilmektedir.