Dil seviyesinin tespiti

KPDS kapsamında yabancı dil sınavının düzenlenmediği Gürcüce, Arnavutça gibi dillerin konuşulduğu ülkelere atanacak personelde, bu ülkelerin dilini belli düzeyde bilme şartının nasıl tahakkuk edeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 375 / 2 Tarih : 09/01/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 59. sayfa

Türkiye? de KPDS kapsamında yabancı dil sınavının düzenlenmediği Gürcüce, Arnavutça gibi dillerin konuşulduğu ülkelere atanacak personelde, bu ülkelerin dilini belli düzeyde bilme şartının nasıl tahakkuk edeceği hususuna ilişkin görüş talebini içeren ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin ?Tazminat ödenecek yabancı diller? başlıklı 4?üncü maddesinde ?Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları şarttır.? ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca, Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin ?Yabancı dil bilgisi yeterliliği?ni düzenleyen 9?uncu maddesinin 1?inci fıkrasında ?Personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmî dilini veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini bilmesi şarttır. Ancak Arapçanın yaygın olarak konuşulduğu ülkelerde Arapçanın bilinmesi yeterlidir. Yabancı dil bilgisi yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan alınması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması şarttır.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Dil Sınavında seviyesi ölçülen yabancı diller, Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 4?üncü maddesinde belirtilmiş olup, burada sayılanlar dışındaki resmi diller için KPDS? den en az yetmiş puana denk kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan bir belge sunulması veya ihtiyaca göre İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden herhangi birisinin bilinmesinin yeterli olacağı mütalaa edilmektedir.