Ön lisans bitiren hemşirenin ek göstergesi

ÖZET:Hemşire olarak görev yapmakta iken Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Personeli Önlisans Programını tamamlayan ilgiliye 1 inci derece için tespit edilmiş olan 1500 ek göstergenin uygulanması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 27/03/1996
Kaynak 13 sayılı bülten 27. sayfa

Kurumunuzda sözleşmeli statüde "Hemşire" olarak görev yapmaktayken 29.7.1994 tarihinde Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Sağlık Personeli Önlisans Programını tamamlayan ve 16.2.1996 tarihinde 1 inci derecenin dördüncü kademesinden emekli olan ............'a, 657 sayılı Devlet memurları Kanununun eki I Sayılı Cetvelin "III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı" bölümünün "b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri" grubundan ek gösterge . uygulanıp uygulanamayacağı hakkındaki ilgi yazınız ve ekleri incelenmiştir.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 48 inci Maddesinin (b) fıkrasında "Aylıklarım personel kanunlarına göre almayan iştirakçilere genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek , gösterge rakamını geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan veya derecesi için belirlenmiş ek göstergeler uygulanır." denilmekte olup, Kurumunuzda sözleşmeli statüde "Hemşire" olarak görev yapmakta iken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Personeli önlisans Programını tamamlayan ve daha sonra emekli olan ilgilinin ifa ettiği görev itibariyle Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına girebileceği ve hakkında bu sınıfa dahil önlisans mezunu hemşireler için uygulanmakta olan ek göstergenin uygulanması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Bu itibarla, ilgiliye 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki I Sayılı Cetvelin "III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı" bölümünün "b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri" grubunda tespit edilmiş olan ek göstergelerin uygulanamayacağı; "c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar" bölümünde 1 inci derece için tespit edilmiş olan 1500 ek gösterge rakamının uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.