Öğretmenin ek göstergesi

Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 31/07/1996
Kaynak 14 sayılı bülten 30. sayfa

Teşebbüsünüzde çalışan bazı personele uygulanacak ek gösterge rakamının tespitine ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin ikinci fıkrasında "...Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I Sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." denilmektedir.

Bu itibarla;

1- İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olup, vekil öğretmenlik ve askerlik hizmeti içerisinde yedek subay öğretmenlik yapmış bulunan ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden maaş almakta olan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Öğretmen kadrosuna atanmış olmaması nedeniyle bu Kanunun eki I Sayılı Cetvelin 1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (i) sırasının 1 inci grubundan 2200 ek gösterge uygulanması;

2- Sanat Enstitüsü mezunu olup, öğretmenlik görevini yaptıktan sonra Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki bir göreve atanan ve daha sonra önlisans öğrenimi yapan personele, öğretmenlik kariyeri için tespit edilmiş olan ek gösterge, rakamının bulunduğu görev için tespit edilmiş olandan yüksek olması nedeniyle, 657 sayılı Kanunun eki I Sayılı Cetvelin IV- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı bölümünden 3000 ek gösterge uygulanması;

3- Eğitim Enstitüsü mezunu olup, 28.8.1978-3.10.1978 tarihleri arasında öğretmenlik yaptıktan sonra aday memur olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil bir göreve atanan ve 3 üncü derecenin 1 inci kademesinden maaş alan personele, daha önce Öğretmen kadrosuna atanmış olması nedeniyle, 657 sayılı Kanunun eki I Sayılı Cetvelin IV-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı bölümünden 1600 ek gösterge uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.