68 (B) değerlendirilecek hizmet

Nebraska Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü Tarla ve Bahçe Bitkileri Bölümünde geçen hizmetlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi gereğince yapılacak atamalarda değerlendirilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 68 Tarih : 24/08/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 32. sayfa

Bakanlığınız personeli ????.'nin Nebraska Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü Tarla ve Bahçe Bitkileri Bölümünde geçen hizmetlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi gereğince yapılacak atamalarda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde; "Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, söz konusu şahsın Nebraska Üniversitesinde Araştırma Görevlisi ve Doktora sonrası Araştırmacısı olarak geçen hizmetlerinin 6 yılı geçmemek üzere 3/4 'ünün, ücret mukabilinde istihdam edilmiş olması kaydıyla, "özel kurumlarda" çalışılmış kabul edilerek, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi gereğince değerlendirilebileceği mütalaa edilmektedir.